Trendy a možnosti internetu ve vzdělávání

Kdo nepoužívá internet skoro jako by nebyl. Internetová síť za posledních 30 let své existence změnila řadu oblastí lidského fungování téměř k nepoznání. Čím dál tím výrazněji se projevuje i v oblasti vzdělávání. Ostatně během nedávné pandemie jsme se všichni přesvědčili o tom, že výuka může probíhat i zcela v online světě. Měli bychom se k této možnosti pomalu přiklonit a jaké z ní mohou pramenit nevýhody?

Náročnost běžné výuky

Ve prospěch vyššího využívání internetu ve vzdělávání hovoří především nevýhody současného systému. Výuka na školách probíhá ve většině případů prezenčně a pro tyto instituce tak vznikají s každým dalším studentem vysoké náklady.

Střední i vysoké školy mohou pojmout jen určité množství studentů. A to z důvodu kapacit jednotlivých budov a místností i z důvodu omezených možností vyučujících. Pokud se výuka přesune do online režimu, odpadnou nároky na budovy a přednáškové sály.

MOOCS – budoucnost vzdělávání

S kapacitou vyučujících, kteří mohou vyzkoušet a oznámkovat jen omezené množství studentů za semestr, mohou pomoci rychle se rozvíjející kurzy MOOCS neboli Massive open online courses. Tento trend nabírá po celém světě rychle na síle.

Jedná se o kurzy, které jsou nákladné na vytvoření, poté ovšem nemají hranice. Na začátku je třeba vytvořit kvalitní výukový plán včetně veškerých přednášek a materiálů. Standardem je i prostor pro diskuzi, kde jednotliví studenti mohou kontaktovat odborníky v daném oboru.

Po vytvoření kurzu už však nevznikají další náklady na nové studenty. Proto se tímto způsobem mohou vzdělávat klidně i tisíce lidí najednou. Jedinou podmínkou je dostatečné internetové připojení a počítač. Vzdělávat se tak můžete odkudkoli a kdykoli.

Neduhy internetového vzdělávání

Jako vše skýtá i internetové vzdělávání určité nevýhody. Tou první je právě potřeba stabilního internetového připojení a počítače. Dalším problémem může být i rozsáhlost nabídky. Internet nezná hranice, což nám umožňuje nevídané možnosti. Zároveň je ale z toho důvodu poměrně náročné najít vhodný a kvalitní kurz.

V běžném vzdělávání tento problém odpadá, jelikož jednotlivé školy jsou dobře známé a už jen jejich jméno by studentům mělo sloužit jako určitá záruka kvality. Odborníci na online kurzy se však shodují, že kvalitní MOOCS mají větší přínos než druhořadé vysoké školy.

Internet je pro vzdělávání zajisté velkým přínosem. Na druhou stranu může díky němu vzniknout určitý chaos a nepřehlednost v jednotlivých vzdělávacích programech. Rozhodně však skýtá velký potenciál, díky kterému by se mohl