Připojení k internetu a virtuální realita

Ještě před 10 lety byla virtuální realita pojmem především ve sci-fi knihách a filmech. Dnes už se jedná o dostupný, i když cenově stále finanční náročnější technologii. Přesto lze říct, že ještě nějakou dobu potrvá, než bude mít nástroj pro virtuální realitu opravdu každý. Co k tomu bude potřeba a proč byste měli virtuální realitu vyzkoušet?

Virtuální versus rozšířená realita

Dva pojmy, které se velmi často pletou, jsou virtuální realita a rozšířená realita. Zatímco virtuální realita nás zcela obklopí a uzavře do digitálního světa, rozšířená realita pouze přidává digitální prvky do skutečného prostředí. Zatímco pro virtuální realitu potřebujete speciální headset (uzavřené brýle spolu se sluchátky), pro rozšířenou realitu vám stačí někdy i jenom mobilní telefon se snímačem obrazu. Počítá se s tím, že rozšířenou realitou budou v nedaleké budoucnosti vybavena například okna automobilů, na které pak lze v reálném čase připisovat informace o cestě, stavu automobilu nebo GPS instrukce.

Jak lze VR využít a jaký je její potenciál?

Z hlediska uživatelů je zatím virtuální realita využívána jako zdroj zábavy. Nabízí se vám možnost ponořit se do opravdu unikátních zážitků, ať už se jedná o extrémně realistické pohledy na nejrůznější přírodní či kulturní památky nebo zcela fiktivní (ovšem reálně působící) zkušenosti ve VR hrách. Každý, kdo někdy virtuální realitu vyzkoušel vám potvrdí, že se jí z hlediska zábavy máloco vyrovná.

Ve volném čase se s virtuální realitou můžete i vzdělávat. Projděte se po známých muzeích nebo se třeba ponořte do podmořského světa v místech, kam je těžké se dostat. Některé VR aplikace také nabízejí zajímavé možnosti pro studenty, například pozorování kostí ve vlastním těle nebo průlet napříč kardiovaskulárním systémem.

Velký potenciál má využití virtuální reality v terapii mnoha duševních nemocí, například PTSD nebo sociální fóbie. V digitálním prostředí lze nastavit ideální podmínky, ve kterých se mohou lidé trpící těmito problémy lépe soustředit na terapeutické kroky.

Současné technologické limity a možnosti

Hlavním limitujícím faktorem virtuální reality je kvalitní připojení k internetu. Protože spousta aplikací vyžaduje, aby se uživatel připojil online, musí být jeho internet opravdu rychlý a stabilní. Přenos vysoce realistického pohyblivého 3D obrazu vyžaduje připojení minimálně o rychlosti 50 Mb/s a vyšší. Bez takového připojení spoustu aplikací buď vůbec nezapnete nebo se jejich obraz bude trhat, což vám může způsobit nevolnost a bolest hlavy. Mnoho nadějí je vkládáno do rozšiřující se 5G sítě, jejíž masivní zapojení ale nějakou dobu ještě potrvá, a ne každý k ní bude mít přístup.