Praktické tipy pro výuku přes internet

Koronavirus zcela změnil způsob vzdělávání od prvního stupně až po vysoké školy. Těžký úkol přenesení výuky do digitálního prostoru padnul jak na učitele, tak i rodiče mladších žáků, kteří musí svým ratolestem zajistit dostatečně dobré zázemí pro získávání znalostí doma.

 Jak se ukazuje, nejedná se o úkol neřešitelný, je však třeba věnovat pozornost možnostem domácnosti a domluvit s učiteli na používání dobrých nástrojů. Mnoho z nových změn dává smysl i po koronavirové epidemii, protože dokáže zefektivnit učení. Navíc možnost zúčastnit se online výuky bude v budoucnu vhodná i pro žáky, kteří musí zůstat doma s běžnou nemocí.

Má to své výhody

Se správným přístupem může být výuka online stejně hodnotná jako klasické vzdělávání ve třídě. K tomu, aby vše dobře fungovalo, musí být zajištěn ideálně přenos jak zvuku, tak obrazu učitele. Nesmí se zapomínat ani na zajištění zpětné vazby od žáků. Nejlépe funguje, když i samotní žáci mají možnost reagovat „tváří v tvář” vlastním videem a zvukem. Chat se stává velmi rychle nepřehledným a učitel nemusí stíhat během výkladu číst všechny reakce.

 Mimochodem zapnuté video a zvuk doporučujeme také při testování žáků. Mnohem hůře se jim pak při testech podvádí.

 Oproti výuce na živo má online vzdělávání jednu výhodu. Tou je možnost nahrávání a zpětného přehrávání výkladu. Žáci, kterým unikne nějaká důležitá informace během hodiny, si tak bez problémů mohou výklad znova pustit a lépe jej vstřebat.

Bez dobrého připojení se snižuje kvalita výuky

Vzájemný přenos zvuku a videa mnohdy desítek lidí najednou plus využití interaktivních funkcí některých aplikací (např. virtuální tabule) se neobejde bez dostatečně rychlého a stabilního připojení k internetu na obou stranách komunikace. Při nedostatečné kvalitě připojení k internetu se výrazně snižuje schopnost předávat informace ve stravitelné a přehledné formě. Nesmíme také zapomenout na to, že žáci si musí stahovat výukové materiály a nahrávat domácí úkoly. Proto záleží jak na rychlosti downloadu, tak uploadu. Náš internet do bytu zajistí, že výuka bude probíhat plynule a stahování i nahrávání souborů proběhne bleskovou rychlostí.

Jaké online nástroje využít?

Nejpoužívanějšími nástroji pro komunikaci studentů a učitelů jsou v dnešní době:

Google Učebna

V angličtině tuto aplikaci najdete pod názvem Google Classroom. Kromě efektivní komunikace s žáky a schopností rychle zadávat úkoly má Google Učebna velkou výhodu v tom, že je přímo spojena s dalšími Google službami (Disk, Kalendář, Dokumenty...).

Microsoft Teams

Microsoft Teams je součástí balíčku Office 365, který mají učitelé zdarma k dispozici. Velkou výhodou je propojení s ostatními nástroji a službami Office online (Word, Excel, Powerpoint atd.).

YouTube

I když se ztrácí určitá část interaktivity, mnoho učitelů volí možnost nahrávání výuky na video platformu YouTube, kde si ji pak mohou žáci pustit kdykoliv se jim to hodí.

Jak vidíte, pandemie přinesla do vzdělávání v našich končinách pokrok, nicméně bez správného technického zázemí, pořádného připojení k internetu a v neposlední řadě motivace vyjdou veškeré snahy přenést vzdělání do online světa vniveč.