Jak zjistit maximální rychlost připojení

Rok co rok stoupají požadavky na rychlost internetového připojení. Uživatelé jsou stále náročnější a stahování a odesílání velkých objemů dat považují za běžnou činnost na síti. Očekávají, že tomu bude odpovídat i rychlost přenosu. A co vy, tušíte, jak rychlé připojení doma máte? 

Tři nejdůležitější parametry

Spousta lidí žádá co nejrychlejší připojení, ale když se jich zeptáte kolik by chtěli, nevědí. Není divu, časy se mění a vývoj jde kupředu. Co platilo za maximum před rokem, dnes už jím být nemusí. Měli byste si proto zjistit, jak rychlé vaše připojení opravdu je. Na čem vlastně rychlost závisí? Počet megabitů za sekundu, Mb/s určuje, jak svižně vám bude internet běhat. Nejde ale jenom o tuto hodnotu. Rychlost závisí na všech prvcích v síti, nevyjímaje ani Wi-Fi router. Vás by měly zajímat tři parametry: rychlost stahování a nahrávání a odezva čili latence. 

Zkuste testovací weby nebo programy

Jak si ověřit rychlost? Existuje řada webových stránek, které rychlost vašeho internetu prověří. Jednoduše na těchto stránkách stisknete tlačítko a za chvíli máte k dispozici výsledek. Druhou možností je nainstalovat si do počítače některý z programů určených k měření rychlosti internetu. Postup je stejný jako na webu. Po stisknutí tlačítka čekáte na výsledek. Důležité však je, abyste obdrželi nezkreslený výsledek měření. Před zahájením testu proto ukončete veškeré činnosti prováděné na internetu. Testovací web či program tyto činnosti totiž bude sám simulovat. 

Prahu předhonila Ostrava

Jakých rychlostí internet skutečně dosahuje? Pokud se soustředíme na Prahu, potom v srpnu letošního roku dosahovala rychlost stahování 51,13, nahrávání 18,43 Mb/s a odezva činila 12.1 ms. Pokud bych data porovnali se stejným obdobím minulého roku, pak u stahování došlo k nárůstu rychlosti o 9 %, u nahrávání o 10 %, naopak odezva klesla o 13,4 %. Zajímavé je, že Prahu v srpnu 2022 předhonila Ostrava a také Plzeň. Za 30 let, kdy je Česká republika připojena k internetu, rychlost připojení vzrostla tisícinásobně a nejčastěji se pohybuje v hodnotách 25-50 Mb/s podle technologie. 

Stoprocentně se spolehnout nemůžete

V případě, že se stěhujete, stává se důležitým krokem ověření dostupnosti internetového připojení v dané lokalitě. K dispozici jsou webové stránky, které vám po zadání adresy nabídnou možnosti připojení v daném místě. Dostupnost si zjistíte také u nás na webu. Zároveň si můžete na internetu snadno vyhledat mapy pokrytí. Dá se na ně ale spolehnout? Úplně stoprocentně bohužel nefungují. Mívají potíže se zobrazením tzv. hluchých míst bez signálu. Ta vznikají nepříznivými geografickými podmínkami v lokalitě nebo vzájemným rušením vlnových signálů z BTS, tedy základnových stanic. Nejlepší proto je ověřit si situaci přímo na místě.