Jak poznat závislost na internetu?

Internet je vynikající pomocník a zdroj informací i zábavy, ovšem může se stát i hrozbou. Ano, řeč je o závislosti na internetu, která může mít velice nežádoucí až devastující účinky nejen na postiženého člověka, ale i na jeho okolí. Tento problém se nejčastěji objevuje mezi mladšími lidmi, vysoce rizikovou skupinu v posledních letech tvoří i děti od 10 let výš.

Jakl lze závislost rozeznat?

Ona ta definice závislosti je trochu ošidná - spousta lidí internet používá v práci, při studiu nebo jako oddychový doplněk pro trávení volného času, kde ale přesně tento stav začíná, to je těžké stanovit. V zásadě tedy lze počátek hranice skutečné závislosti hledat tam, kde čas strávený na internetu se stane tím hlavním a převažujícím, začne působit rodinné i sociální problémy a postižený je později jen těžko zvládnutelný. Anglický psycholog Mark Griffin, který se problematikou internetové závislosti obsáhle zabýval, určuje závislost podle šesti zásadních příznaků:

  • internet se pro člověka stává úplně nejdůležitější věcí a reálné záležitosti se ocitají na vedlejší koleji
  • pokud závislá osoba nemá po delší dobu možnost přístupu k internetu, objevují se změny nálady, převládají negativní emoce a dochází k chybám soustředění spolu s impulzivním chováním
  • čas, strávený online, se neustále prodlužuje na úkor rodiny, práce, přátel, koníčků a všeho ostatního
  • dojde-li k zamezení přístupu na internet prostřednictvím další osoby, objevují se abstinenční příznaky v podobě agresivních reakcí, výbuchů vzteku, pocitů úzkosti a deprese (po připojení k internetu příznaky během chvilky mizí)
  • dochází stále častěji ke konfliktům ve vztahu k ostatním a později i ke konfliktu sama se sebou
  • závislý člověk bez internetu nevydrží, je ochoten obětovat cokoli a nechce se závislosti dobrovolně zbavit

Počet závislých na internetu hrozivě stoupá

Tato závislost si nevybírá, není k ní třeba mít vrozené nebo zděděné předpoklady a může vzniknout prakticky k kohokoli. Podle odborných studií a statistik je i v České republice tento problém na vzestupu, v současné době postihuje závislost na internetu přibližně 3,4 % populace a dalších 3,7 % je v přímém ohrožení jejím vznikem!

Co závislým osobám hrozí?

Je to smutné, ale patologická závislost na internetu se projevuje brzo citovými i psychickými poruchami, které se časem stále navyšují. A tím souvisejí samozřejmě i změny chování, poruchy osobnosti, ztráta empatie a snížení schopnosti rozeznávat rizika. To všechno jsou už samo osobě závažné problémy, ale závislost může přerůst i v kriminalitu, podvody a nárůst dluhů. Ze zdravotních problémů se dále objevují rizika, k nimž patří poruchy pohybového systému a motoriky, poruchy zraku, sluchu i problémy s přijímáním potravy.

Kudy vede cesta ze začarovaného kruhu?

Základním a často rozhodujícím krokem je to, aby si postižená osoba uvědomila svůj problém a chtěla ho skutečně řešit, nejen slibovat nápravu. Výrazně může pomoci podpora rodiny a přátel, závislý musí mít pevnou a spolehlivou oporu. Je třeba najít si zajímavé koníčky (nebo se vrátit k tem opuštěným), pevně si stanovit dobu pro užívání internetu a striktně ji dodržovat, případně nastavit blokování přístupu. Je třeba chodit mezi lidi, zapojit se do společnosti a vrátit se z virtuálního světa do reality, tudy vede cesta. V kritických případech je třeba vyhledat pomoc psychologa se zaměřením na tento problém, odborník si poradí i se specifickými případy.