Jak ochránit aktivity dětí na internetu?

Vaši potomci tráví na internetu stále více času. Pokud je chcete nenásilným a přitom spolehlivým způsobem bránit před stránkami a aplikacemi s nevhodným obsahem, použijte k tomu vhodný program, který zajistí dostatečnou ochranu. Možností máte poměrně dost.

Zvídavost může vést k problému

Každý se musí učit, to platí i u dětí, když se dostanou k počítači či jinému zařízení, jež se připojuje k internetu. Klasická metoda pokus omyl je stále nejoblíbenější, nějaké varování a domluvy padnou většinou na neúrodnou půdu. Je to pochopitelné. Děti jednají zbrkle a nedokáží si uvědomit následky. Navíc kdo nemusel odstraňovat z počítače zdlouhavě viry, většinou neuvěří jejich existenci a hrozbu bude brát na lehkou váhu. A na mladou generaci uživatelů internetu číhá spousta nástrah.

Zájem dětí o stránky, primárně právě pro děti určené, je nepřekvapivě malý. Spíš se vytrvale snaží podívat tam, kam mají přístup zapovězen. Hledají informace, přátele, zapojují se do sociálních sítí, účastní se online her a pochopitelně se pokusí nakouknout i na stránky s filmy a fotkami pro dospělé. Některé typy obsahu by mohly velmi negativně děti ovlivnit, proto se určitě budete snažit jim v přístupu zamezit. Ale je vhodné udělat to víceméně nenápadně, aby o tom potomek nevěděl. Jinak se totiž bude blok snažit cíleně obejít.

Nástrahy číhají všude

U dětí hrozí nebezpečí spontánního klikání tam, kam jsou vyzvány. Takže sdílejí i věci, které by sdílet neměly, mnohé choulostivé údaje jsou najednou volně dostupné pro každého. Že to v sobě skrývá nejrůznější rizika, to není třeba komentovat. Dalším velkým nebezpečím je takzvaná kyberšikana. Ta vede mnohdy k dalším nerozvážnostem, vydírání, drobným krádežím a podobně. Také navazování kontaktů s neznámými osobami (které se představují pod libovolně vytvořenou identitou, aby získaly dětskou důvěru) v sobě nese mnoho možností zneužití údajů nebo psychického nátlaku.

Zámky a filtry

Kontrolu dávají rodičům specializovaném zámky a filtry. Jedná se o aplikace, které vyvíjí a nabízí velké množství firem, často je najdete i jako součást antivirového balíčku nebo se s nimi setkáte jako s aplikací pro chytrý telefon. U rodičovské kontroly je možné nastavit blokaci konkrétních webových stránek, nastavit všeobecný zákaz vstupu na stránky určitého typu (pornografie, rasismus, násilí apod.), vymezit můžete i množství času, který dítě na internetu smí strávit.

Některé sofistikované rodičovské filtry vás formou e-mailu upozorní, že došlo ze strany dítěte k pokusu o vynucený vstup na zakázané stránky, aktivity dětí můžete díky webovému rozhraní sledovat z jakéhokoliv počítače nebo smartphonu s připojením na internet.

Funkce rodičovské kontroly je integrována v operačním systému Windows (od verze 7 výše, ve Windows 10 má označení "Rodina"), k této funkci lze podle vlastní volby přidat například bezpečnostní balíčky typu Eset, AVG, McAffee, Trend Micro a další. Na ochranu dětí myslete včas, nenechávejte ji až do situace, kdy by už k problému došlo!

Když máte jako rodič vše pod kontrolou

Aktivace rodičovské kontroly je krokem, který dokáže ochránite jak vaše děti, tak váš počítač či mobil. Rozumné nastavení zapadající do vašich výchovných metod rozhodně není od věci. To vše společně se vzájemnou komunikací a dlouhodobým cílem vaše děti informovat o tom, jak by se na internetu měli chovat a jak se mohou bránit. V dnešní době rodinám v tomto cíli pomáhá velké množství materiálů a projektů. Za všechny lze jmenovat například projekt Seznam se bezpečně.