Výhody garantovaného internetu

Potřebujete rychlý a stabilní internet bez toho, aby ve špičce docházelo ke zpomalení a vypadávání signálu? Pokud využíváte internet k práci, je to jednoduše nutnost, stejně tak pokud občas potřebujete odeslat nebo stáhnout rychle velké soubory.

Především pro odesílání je při běžném připojení poskytovatelem nastaven upload (odesílání dat) na mnohem nižší hodnotu než je tomu u downloadu (stahování dat). Tohle všechno snadno řeší garantované připojení, které vám zaručí maximální rychlost bez výpadků a kolísání, navíc je řešeno jako symetrické. Nejste tak úplně v obraze? Přečtěte si následující řádky a hned budete vědět, o čem je řeč.

Agregace a garantované připojení

Mezi agregovaným a garantovaným připojením je propastný rozdíl. Proč tomu tak je? Pojem agregace označuje sdílení kapacity internetové linky mezi větším počtem uživatelů, což je vcelku běžný typ připojení vyhovující méně náročným uživatelům. S ohledem na vyšší agregaci je totiž cena za připojení pro jednotlivé uživatele mnohem nižší, což je pro mnohé uživatele bez vyšších nároků směrodatné. Ovšem u připojení s vysokou agregací může především ve špičce (nejčastěji večer a o víkendech) kvůli velkému počtu současně připojených uživatelů docházet ke kolísání rychlosti, nebo se připojení značně zpomalí. Jak zjistit agregaci? Její hodnota vždy uvedena ve smlouvě o připojení.

Kdo používá garantované připojení k internetu?

Jedná se o linky, které se označují občas i jako vyhrazené a využívají je v první řadě velké firmy, jsou však vhodné i pro připojení grafických studií, domácích kanceláří, hodí se i pro uživatele s hodně náročným provozem a další zákazníky, kteří kladou na internetové připojení ty nejvyšší nároky. Toto připojení je prostě vhodné všude tam, kde je vyžadována garance základní smluvní rychlosti v obou směrech a vysoká propustnost s případným rychlým servisem.

Že jsou vyhrazené linky symetrické, to znamená, že rychlost downloadu i uploadu je shodná, u připojení nejsou aplikovány žádné datové limity ani FUP.

Vyberte si výhodné a rychlé připojení

Jste správce It a hledáte poskytovatele internetového připojení, který kromě širokého sortimentu běžných tarifů nabízí i garantované připojení? Vhodný řešením je obrátit se na nás a nabídku internetu pro správce IT. S garantovaným připojením získáte tu nejvyšší kvalitu. Konkrétní parametry garantovaného připojení je možné samozřejmě nastavit podle potřeb klienta.