Síť Airwaynet čelila masivním DDoS útokům

cyber2_optimized

 

Ačkoliv je v síti Airwaynet implementována několikafázová obrana, útočníci jsou často napřed.

Spolu s naším partnerem se nám podařilo útok podchytit a naše obranná nastavení byla posílena! 

Celý tým byl několik dní a nocí na nohou a snažil se situaci vyřešit co nejdříve, bohužel docházelo k nahodilým výpadkům 

po dobu několika dní.

Výpadek internetu ve své podstatě znamenal úspěšnou obranu, bohužel s nemilým vedlejším efektem pro 

koncového uživatele našeho internetu.

 

Všechny cesty, ze který byl útok veden jsme zablokovali a preventivně neustále scanujeme síť.

 

Technická podpora Airwaynet

podpora@airwaynet.cz

+420 245 006 565