Jak využít řízení datových toků s QoS?

Pojem QoS je zkratkou anglického spojení „Quality of Service“. Jedná se o nástroj, který umožňuje řídit zařízení a aplikace v rámci sítě a přidělovat jim rozdílnou důležitost, a tedy i různou šíři pásma k využívání. Podívejte se na možnosti při použití u vás doma.

Jak systém QoS funguje?

V domácí síti se může o jedno připojení k internetu dělit více zařízení provádějících různě náročné úkoly. Za standardních podmínek přitom všechna zařízení sdílejí celou šíři pásma. Problém může nastat v případě, kdy například na jednom počítači běží náročná aplikace nebo program, který si odebírá velké množství dat. Může jít o činnost různých softwarových klientů pro stahování nebo uploadování, ale i o bezpočet jiných situací.

Ostatní zařízení mohou být jedním náročným členem omezováni a celá síť je nerovnoměrně zatěžována. Pokud vám dojde trpělivost, může nastoupit řešení v podobě QoS. Pomocí této užitečné technologie lze každému zařízení přidělit určitou šířku pásma, kterou může využívat. Dojde tak k omezení dopadů na celou síť a jednotliví uživatelé se navzájem nebudou natolik negativně ovlivňovat.

K čemu ještě je dobré QoS?

Technologie QoS může samozřejmě fungovat i na úrovni jednotlivých aplikací. Vhodnou konfigurací je možné zamezit například výpadkům a zpožděním u některých programů. Využití QoS lze omezit tzv. ztrátovost paketů, která může mít neblahý vliv například na kvalitu a plynulost videohovorů přes internet, hraní online her a celou řadu dalších aplikací. Nastavit můžete taky pásmo vyhrazené speciálně pro download (tedy stahování dat) a upload (odesílání dat).

Obecně řečeno se tedy QoS využívá pro zarezervování určitého „prostoru“ pro konkrétní zařízení nebo aplikaci, aby byla zajištěna dostatečná kvalita připojení. Technologie funguje obrazně řečeno jako semafor, který zajišťuje, aby nedošlo k chaotickému zahlcení vozovky.

Jak nastavit QoS?

Možnost využít řízení datových toků pomocí technologie QoS není samozřejmostí u každého směrovače. Touto funkcí zpravidla disponují pouze pokročilejší a kvalitnější routery a síťová zařízení. Konkrétní postup nastavení pak závisí na modelu vašeho routeru. Pokud chcete QoS využívat, doporučujeme pořídit si některý z výhodných tarifů u Airwaynet, ke kterým můžete získat prémiový router Netis wf2880. Ten technologii QoS podporuje.