Co je to VPN a jaké výhody vám přináší

Je-li pro vás zkratka VPN zatím velkou neznámou, je nejvyšší čas to napravit. Tedy za předpokladu, že vás zajímá bezpečnější surfování na internetu a řada dalších možností, které v praxi přináší.

VPN jako virtuální privátní síť

Označení VPN představuje zkratku z anglického termínu „Virtual Private Network“ (virtuální privátní síť) a využití nachází jak v případě firem, tak běžných domácností. Virtuální síť bývá vytvořena jako praktická nástavba pro existující infrastrukturu. Ve zkratce počítače připojené k internetu prostřednictvím VPN mezi sebou komunikují, jako kdyby se nacházely v jedné uzavřené privátní síti.

Vaše síť, vaše pravidla

Základním principem sítě VPN je vytvoření virtuálního prostředí, které uživatel může považovat za svůj privátní prostor a svobodně rozhodovat o jeho parametrech, zabezpečení a dalších vlastnostech. Pouze administrátor sítě rozhoduje o tom, zda a za jakých podmínek povolí do tohoto prostředí vstup dalším uživatelům. VPN reálně zvyšuje zabezpečení a v případě správného nastavení garantuje šifrování veškeré komunikace.

Co byste měli o VPN vědět?

  • VPN připojení je plně zabezpečeno proti narušení či nebezpečným odposlechům.
  • Virtuální privátní sítě mají výhodu v tom, že je lze poměrně snadno lineárně škálovat (zvětšovat nebo zmenšovat), protože se u nich jedná vlastně o logickou nadstavbu, která je vybudována nad původní fyzickou infrastrukturou.
  • Jako uživatel můžete bez problému používat síť VPN, aniž byste museli jakoukoli konkrétní přenosovou infrastrukturu vlastnit. Tudíž vám odpadají veškeré investice.
  • Jeden provozovatel může bez problému v rámci jediné infrastruktury většího rozsahu zřídit a úspěšně provozovat i několik sítí VPN, což se odráží na výrazném snížení nákladů.
  • Přizpůsobení VPN konkrétním potřebám uživatelů není většinou žádný problém.

VPN jako cenově výhodné řešení

  • V případě mobilních služeb mohou být hlasové zprávy i přenosy dat díky VPN levnější. Operátoři nabízí služby VPN zpravidla v rámci firemních tarifů.
  • Zabezpečení sítě VPN můžete provést podle potřeby tak, aby důvěrnost komunikace nebyla žádným způsobem ohrožena. Ověření uživatelů a jejich autorizace bude provedena podle toho, jak parametry sítě VPN nastavíte.
  • Pro firmy je velmi výhodné a současně vysoce efektivní propojit přes VPN více lokalit. To znamená, že si podle potřeby můžete vytvořit takovou síť, která všechny lokality propojí a umožní podle nastavení jejich vzájemnou komunikaci. Přes VPN se mohou bezpečně připojovat na firemní server například zaměstnanci, kteří pracují z domova.

Když chcete surfovat anonymně

VPN můžete využívat také pro anonymní surfování. Webovým stránkám se v takovém případě identifikujete jako hlavní server. To, že se reálně nacházíte například v jiné zemi, máte jiné zařízení a jinou IP adresu, nikdo díky VPN nepozná. VPN skryje vaši identitu a zároveň vám pomůže podívat se ze zahraniční dovolené na weby, které umožňují přístup pouze z České republiky. Třebaže byly VPN aplikace původně navrženy pro velké organizace, jejich popularita díky výše zmíněným vlastnostem roste i mezi běžnými a mobilními uživateli. Přidáte se k lidem, kteří již výhody VPN objevili?