2.4 GHz vs. 5 GHz ! Jaké pásmo nabídne lepší prostupnost?

Bezdrátové WiFi sítě využívají pásma 2,4 a 5 GHz. Jaké z těchto pásem má navrch v případě, kdy hledáte co nejvyšší prostupnost s cílem pokrýt vaše bydlení signálem bezdrátového připojení? Objevte hlavní rozdíly a zjistěte, jaké pásmo vám v praxi nabídne lepší prostupnost.

WiFi internet přes překážky

Je nutné si uvědomit, že základem spolehlivého pokrytí signálem bezdrátového internetu je vždy kvalitní router, a to v dnešní době nejlépe rovnou s podporou duálního provozu pásem 2.4 GHz a 5 GHz. Mezi takové routery se řadí i prémiový WiFi router, který je navíc vybaven čtveřicí antén. Dostanete ho zdarma k našemu nejrychlejšímu internetu na doma.

Bez ohledu na WiFi router musíte v běžné domácnosti vždy počítat s tím, že signál musí překonávat celou řadu překážek. Mezi ty se řadí zdi, dveře, skleněné plochy či nábytek. Pokud je to možné, snažte se signálu vyklidit cestu a router umístit tak, aby mu v cestě šíření signálu stálo co nejmenší množství překážek.

Propustnost pásma 2,4 a 5 GHz

Pásmo 5 GHz nabízí mnoho výhod. V první řadě vás u něj nečeká rušení od ostatních zařízení. Provoz v méně zarušeném pásmu je stabilnější. Pokud jde o propustnost v bytě, je celá problematika poněkud komplikovanější. S frekvencí klesá prostupnost a použitelný dosah, a proto 5 GHz nedosáhne v bytě na tak velkou vzdálenost jako 2,4 Ghz. Stejně tak je náchylnější na útlum při průchodu překážkami.

Je to poměrně nepříjemné překvapení a jeden ze zásadních nedostatků 5 GHz. Pásmo s vyšší frekvení dokáže být rychlejší v případě, kdy mu do cesty nestavíte překážky. Pokud však musí signál procházet například přes zeď, může být v praxi paradoxně rychlejší pásmo 2,4 GHz. Pochopitelně vždy záleží na mnoha faktorech. Roli hraje jak dispozice vašeho bydlení, tak celkové zarušení pásma. 

Řešením je duální provoz

Proč se spoléhat na jedno pásmo, když můžete využívat výhod obou pásem najednou? Router podporující duální provoz, tedy 2,4 a 5 GHz, vám umožní připojit zařízení tak, abyste za každé situace dosáhli co nejvyšší přenosové rychlosti, prostupnosti a stability připojení. Výsledkem bude rychlý bezdrátový internet pro všechna zařízení, která u vás v domácnosti máte.