Problémy s WiFi připojením na Macu

Pokud máte občas problémy s připojením Macu na Wi-Fi, nejspíš používáte operační systém Sierra nebo ještě novější. Dobrá zpráva je, že Mac problémy s Wi-Fi připojením dokáže analyzovat a doporučit vhodné řešení. Jak toho můžete využít a který postup je správný? Čtěte dál, připravili jsme pro vás shrnutí nejdůležitějších postupů...

Zobrazí se doporučení

Pokud dojde ke zjištění problémů, zobrazí se v nabídce stavu Wi-Fi jako nová položka i upozornění na nastalou komplikaci. Po jejím otevření máte před sebou doporučené možnosti, jak problém vyřešit. Prvním krokem by měla být analýza bezdrátového prostředí, která umožní získat základní informace pro další případné ověřování a hledání problému. Mac ji provádí prostřednictvím Diagnostiky bezdrátové sítě. Jako první krok je třeba ukončit a vypnout všechny používané aplikace a připojit se v Wi-Fi síti (pokud je to proveditelné). Následně po stisku a podržení klávesy Alt v dostupné nabídce stavu Wi-Fi zvolíte výběr Otevřít aplikaci Diagnostika bezdrátové sítě. Budete vyzváni k zadání jména a hesla správce, potom začne probíhat analýza, trvající zpravidla několik minut. Jedná-li se jen o nahodilý problém, stačí využít volby Pokračovat ve sledování Wi-Fi připojení.

Zprávy diagnostiky

Po ověření stavu se vám zobrazí možná řešení v okně Diagnostiky bezdrátové sítě, kliknutím na jednotlivé položky si zobrazíte vždy detailní údaje a doporučený postup, který je platný pro většinu Wi-Fi sítí. Před zobrazením diagnostika svou zprávu automaticky uloží, můžete si ji kdykoli vyvolat a opakovaně zobrazit. K tomu postačí stisknout a podržet klávesu ALT a vybrat možnost Vytvořit diagnostickou zprávu v nabídce se stavem Wi-Fi. Vytvoření zprávy může trvat řádově několik minut.

Správa Wi-Fi na Macu

Kontrolu připojení k bezdrátové síti na Macu můžete provádět v nabídce Wi-Fi, je tady možné i přepínat mezi různými sítěmi nebo Wi-fi podle potřeby zapnout či vypnout. Pro připojení postačí kliknout na ikonu Wi-Fi, označenou  nebo  v řádku nabídek a následně zvolit Zapnout Wi-Fi, pokud je připojení vypnuté. Ze seznamu si poté vyberete některou z dostupných sítí. Není-li vaše síť na seznamu, musíte ověřit, zda s k ní jiní uživatelé mohou bez problému připojit. Pokud by se jednalo o takzvanou "skrytou síť", musíte pro připojení zvolit možnost Připojit k jiné síti a zadat název sítě, ke které se chcete připojit. U názvů sítí se zobrazuje i síla signálu, čím více vidíte tmavých čárek, tím je signál silnější a připojení tudíž bude kvalitnější.

Kdy je třeba heslo?

Pokud se vám u názvu sítě zobrazí i symbol zámečku, znamená to, že k připojení budete potřebovat heslo. Pokud neznáte heslo sítě, k níž se chcete připojit, je třeba se obrátit na jejího provozovatele, jinak to jednoduše nepůjde.