Ochrana před nebezpečným online obsahem a riziky

Jak ochránit děti před nástrahami internetu? Zcela jim ho zakázat rozhodně není vhodné řešení, a tak se podíváme na to, jak může škola své studenty na užívání internetu připravit. Instituce by pak neměla zapomínat chránit ani sama sebe, jelikož má k dispozici citlivé údaje, které se mohou stát terčem hackerského útoku.

Od kyberšikany až po hackerský útok

Na internetu číhá především pro děti řada nebezpečí. Mladší žáci a studenti patří k nejohroženějším skupinám co se týče online rizik. Naopak starší studenti bývají velmi dobře informovaní a jsou mnohem lépe schopni rozlišit nebezpečný obsah.

Děti se mohou na internetu setkat s různými typy kyberšikany, obtěžování a také catfishingem. To označuje situaci, kdy se někdo pomocí internetu vydává za někoho jiného. Většinou za účelem finančního obohacení nebo dokonce sexuálního zneužívání. Studenty je tak třeba cíleně informovat o těchto nebezpečích a jak jim úspěšně přecházet.

Nevhodné užívání internetu může vyústit i v hackerský útok na danou školu, kdy mohou uniknout citlivé informace o studentech i zaměstnancích. I zde je vhodné o rizicích studenty informovat, škola by však měla být chráněna i jinak, a to především vhodným ochranným softwarem.

Informovanost je základ

Jako prevence různých online rizik působí nejrůznější informační kampaně. Ať už za nimi stojí neziskové organizace nebo samotný Národní ústav pro vzdělávání, jedná se většinou o přednášky nebo různé informační letáky. Začlenění důkladnější výuky v oblasti online světa jsme se však bohužel zatím nedočkali.

Jak pomůže webový filtr

Komplexním řešením pro jednotlivé školy by mohl být určitý webový filtr, který již nyní využívají desítky škol po celé České republice. Služba Kernun EDU funguje tak, že jednotlivé webové stránky rozdělí do kategorií dle obsahu, a poté znemožní přístup na weby s nebezpečným obsahem. K těm patří především stránky s alkoholem, drogami, pornografií nebo násilím či zbraněmi.

Filtr se navíc neomezuje pouze na pevné počítače ve školách, ale upravuje prohlížení internetu na všech zařízeních připojených na Wi-Fi síť dané školy. Jako bonus služba chrání celý systém před útoky virů. Díky této službě tak může být v bezpečí nejen každý student, ale i samotná instituce.

Internet přináší nespočet příležitostí a nových možností stejně jako i řadu rizik. Obzvláště pro mladší studenty mohou některé webové stránky nebo sociální sítě představovat nebezpečí. Proto je důležitě ve škole dbát na bezpečné užívání internetu, s čímž pomůže cílená výuka a také třeba webový filtr.