Mýty a fakta o wifi

Využíváte v domácnosti bezdrátový přenos internetového signálu prostřednictvím Wi-Fi? V takovém případě jste se určitě setkali s tvrzením, že je tato technologie životu nebezpečná. 

Podívejme se společně na nejznámější mýty a odhalme, kolik se v nich skrývá pravdy.

Nemoci a Wi-FI?

V otázkách kolem moderních technologií asi těžko najdeme diskusi, která by byla kontroverznější než dohady o vlivu signálu Wi-Fi, mobilních telefonů a mikrovlnek na lidský organismus. Podle těch nejradikálnějších názorů údajně právě tyto typy vyzařování a přenášeného signálu podporují vznik rakoviny v lidském těle i organismech ostatních živočichů.

Bezdrátový signál, který pro přenos dat prostřednictvím Wi-Fi slouží, je přítomen prakticky všude, ve městě i na venkově, v zaměstnání i na chatě. Dostupnost Wi-Fi sítí se stále rozšiřuje. Ve světě začala fungovat síť Wi-Fi v roce 1990, v naší republice se její začátky datují od roku 1992. K výraznějšímu rozšíření došla ještě o několik let později a dnes si bez ní spoustu aktivit nedokážete nejspíš ani představit.

Co se týče mobilních telefonů, jsou součástí našeho života už dobrých dvacet let. A co nám říkají lékařské statistiky? Při porovnání údajů za posledních deset let s obdobím předchozích třiceti let se procenta mozkových nádorů (nejčastěji astrocytomů a gliomů), pohybuje stále na stejné úrovni. Tedy s používáním nových technologií případů nepřibylo, což jasně ukazuje, že poplašné zprávy jsou hodně přitažené za vlasy.

Přestane opravdu Wi-Fi fungovat, když venku prší?

Počasí může mít skutečně určitý vliv úroveň a kvalitu přenášeného na Wi-Fi signálu, není ale třeba dělat z komára příslovečného velblouda. Při velmi silném dešti dochází k zeslabení a mírnému poklesu signálu, kriticky by se to ale mohlo projevovat jen v místech, kde je i za normálních podmínek úroveň signálu na hraně použitelnosti.

Zajímavé je, že například mlha na bezdrátové Wi-Fi připojení nemá vliv vůbec žádný. Určitým problémem ale může být sníh. Pokud totiž pokryje anténu, musíte ji pro obnovení kvalitního signálu zbavit sněhové přikrývky. Samotné sněžení ve vás obavy budit nemusí, kvalitu signálu nijak neovlivní.

Problémy s Wi-fi signálem za vytrvalého deště jsou někdy způsobeny i tím, že konektor antény není dostatečně dobře chráněn proti vniknutí vlhkosti nebo dokonce zatečení vody. Jako řešení postačí vulkanizační nebo izolační páska společně s důkladným omotáním kritického místa.

Musí být vidět pro připojení přístupový bod?

Tato podmínka neplatí v plném rozsahu, ačkoli pokud je přístupový bod v dosahu přímé viditelnosti, je to zárukou dobrého přenosu signálu. V některých ročních obdobích se však mohou poměrně velkým problémem mohou stát hustě olistěné stromy.

Tam, kde jste měli přes holé větve plný a spolehlivý signál, se najednou začnou objevovat (zvláště po dešti) mírné poklesy signálu, výjimkou není ani úplný výpadek. Obecně každopádně platí, že čím méně je překážek mezi vámi a vysílačem, tím bude signál méně tlumen a kvalita spojení bude vyšší. Samotný dosah Wi-Fi signálu je vždy závislý především na použitých anténách. Standardně dodávané typy mají dosah často až kolem jednoho kilometru. Na větší vzdálenosti byste měli použít silnější vysílač i anténu. Musíte ovšem dát pozor na to, abyste následně nerušili někoho v okolí.

Prostoupí Wi-Fi signál zdí?

Je pravda, že Wi-Fi signál je, stejně jako například světlo nebo teplo, některými materiály odrážen nebo dokonce pohlcován. Tudíž musíte přijmout fakt, že jakákoliv překážka mezi vysílačem a přijímačem může negativně ovlivnit sílu a kvalitu signálu. Pokud máte v bytě silné zdi či dokonce kovovou konstrukci nebo armaturu ve zdi, mohou se v přenosu signálu objevit výpadky, které se projeví jako hluchá místa. Na nich máte příležitost zjistit, že jste s mobilním zařízením bez signálu, ačkoli o pár kroků vedle už zase signál máte.

Wi-Fi signál překvapivě odstíní i voda, takže router byste rozhodně neměli umístit například vedle velkého akvária. Podobně působí také zrcadla. Při volbě umístění routeru je tedy třeba, abyste brali v potaz uspořádání domácnosti i materiál stěn a jejich sílu. Nejjednodušším řešením v případě silných zdí je použití dalšího routeru, případně opakovače (takzvaného repeateru).

Rušení elektronikou a spotřebiči

Pro umístění vysílače Wi-Fi signálu dbejte také na to, aby nebyl v bezprostřední blízkosti televizního přijímače, ledničky nebo mikrovlnné trouby a dalších spotřebičů. Rušení by nemuselo být trvalé, ale při používání spotřebičů (některé se zapínají samovolně) by mohlo docházet k nežádoucím interferencím.