Potřebujete poradit?
Zavoláme vám, stačí vyplnit
jednoduchý formulář!
Konzultace

Instalace přijímací jednotky

Přijímací klientská jednotka (anténa s komunikačním zařízením) se instaluje v místě s přímou viditelností přístupového bodu neboli vysílače. Nejčastěji tedy na střechu. Tato jednotka je v rámci domu propojena s místem připojení (byt, kancelář) datovým kabelem. 

A. Přijímací jednotka je již nainstalována
Pokud sousedi již využívají naše internetové připojení, pak je dům již touto přijímací jednotkou vybaven a pokračujte na další krok č. 2.


B. Nová instalace
U rodinných nebo cihlových činžovních domů instalujeme přijímací jednotku v drtivé většině případů na střechu (stožár, výložník na komínové těleso apod.). Poté svedeme datový kabel společnou šachtou domu (světlíkem) či spuštěním datového kabelu po fasádě domu. V případě panelových domů je to vždy na střechu a poté za využití domovní rozvodové šachty (stoupačka na chodbě) instalujeme datovou metalickou síť, která je vedena vertikálně všemi patry (tzv. „páteř“). Toto řešení je možné provádět i u cihlových domů v závislosti na možnosti realizace a počtu zájemců či připojených.


Pro připojení domácností je využita technologie 5GHz, kdy přijímací anténa je o velikosti max. 35 cm průměru. Z 90% však využíváme menších antén, a to velikosti pouze 14cm průměru! Napájení přijímací jednotky je nejčastěji řešeno ve variantě 24 V přímo po datovém kabelu z místa připojení.

 

Připojení a nastavení

Ze střechy domu, kde je již umístěna přijímací jednotka, svedeme datový kabel do připojovaného místa (popsáno v bodě B).

V rámci bytu dovedeme datový kabel přímo do síťové karty počítače nebo notebooku (musí být vybaven síťovým rozhraním RJ4-5) a provedeme základní nastavení. V současnosti je spíše uplatňována a zákazníky preferována varianta s realizací místní (domácí) bezdrátové sítě, kdy v rámci bytu umisťujeme vysílací WiFi router, na který je možné prostřednictvím zabezpečené 2,4 GHz (dle požadavku i 5 GHz) sítě připojovat kompatibilní zařízení jako je notebook, mobilní telefon, tablet aj. Telefonní linka ani jiné další zařízení není pro zavedení naší služby potřeba.

 

Podpis smlouvy

Po úspěšném nastavení a připojení je na řadě uzavření a podpis uživatelské smlouvy s VP, kterou jako vzor naleznete na našich stránkách v sekci Smlouvy a další informace. Tento akt s vámi vyřeší technik přímo v místě připojení po provedené instalaci. Následně je služba ihned spuštěna a předvedena. Cena služby je pevný měsíční paušál zvoleného tarifu a hrazení probíhá oproti vystavené faktuře převodem na účet, či poštovní složenkou.

Měření rychlosti

Měření rychlosti je zpravidla testováno stahováním dat ze serveru. Měří se doba za kterou se vzorek daného objemu uloží. Obdobným způsobem je měřena rychlost opačným směrem od uživatele. Důležitým faktorem je kromě rychlosti, také odezva serveru. Při odezvě se měří doba za kterou server vrátí odpověď na požadavek poslaný uživatelem. Ta nejvíce ovlivňuje kvalitu telefonních služeb (např. VOIP, Skype…).

Na základě principu měření je jasné, že každé měření může být zkresleno v závislosti na vzdálenosti měřícího serveru od přípojky, umístění měřícího serveru v rámci národní sítě a kvalitě páteřních linek.

Proto jsou měření pomocí internetových měřičů značně neobjektivní

Z výše uvedených důvodů doporučujeme využívat mezinárodní nezávislý test rychlosti www.SpeedTest.net, který dokáže zvolit takový server, který je nejblíže k vaší přípojce. Tak dojde k co nejmenšímu zkreslení a získáte tím alespoň orientační hodnoty měření.
Otestovat rychlost

Nezávazná konzultace

Vložené osobní údaje neposkytujeme třetím stranám, jsou použity pouze pro zpracování poptávky.
Odesláním tohoto formuláře souhlasíte s podmínkami společnosti Airwaynet a.s.

Chci ověřit dostupnost

Vložené osobní údaje neposkytujeme třetím stranám, jsou použity pouze pro zpracování poptávky.
Odesláním tohoto formuláře souhlasíte s podmínkami společnosti Airwaynet a.s.